Wyłączniki różnicowoprądowe – najważniejsze informacje użytkowe

0
1129

Wyłączniki różnicowoprądowe występują w wielu instalacjach elektrycznych. Ich głównym zadaniem jest osłanianie układu przed potencjalnymi niebezpiecznymi zmianami w zasilaniu. Gdy do nich dochodzi, wyłącznik różnicowoprądowy wyłącza zasilanie natychmiast, zabezpieczając instalację przed zwarciami i bardziej niebezpiecznymi szkodami. Poniżej rozwijamy temat wyłączników rózniowoproąowych przyglądając się z bliska ich zastosowaniu i najważniejszym funkcjom. Zapraszamy do lektury, z której dowiesz się więcej na temat roli tego kluczowego mechanizmu zabezpieczającego.

Wyłączniki różnicowoprądowe – podstawowa ochrona układu 

Podstawową funkcją wyłączników różnicowoprądowych jest zabezpieczanie wszystkich osób mających kontakt z układem przed porażeniem prądem. Jest to podstawowy element ochrony przeciwporażeniowej, którego obecność w wielu rozdzielnicach jest obowiązkowa. Ponadto, chroni on użytkowników przed zagrożeniem porażenia pośredniego. Jednocześnie, wyłączniki różnicowoprądowe są skutecznym zabezpieczeniem przed wystąpieniem pożaru, do którego mogłoby dojść na skutek oddziaływania prądu upływowego.

Rodzaje dostępnych wyłączników różnicowoprądowych 

Wybór konkretnego wyłącznika różnicowoprądowego powinien podejmować specjalista, odpowiedzialny za zaprojektowanie bądź wykonanie sieci elektrycznej w Twoim miejscu zamieszkania lub pracy. Kluczowymi parametrami, które należy wziąć pod uwagę jest między innymi obecność zabezpieczenia nadprądowego. Wyłączniki różnicowe mogą posiadać wbudowane zabezpieczenia bądź być go pozbawione. 

Typ wyzwalania dotyczy rodzaju wykrywanego prądu. Wyłączniki mogą współpracować z prądem różnicowym przemiennym, różnicowym przemiennym jednokierunkowym i psującym (do natężenia 6mA) lub różnicowo przemiennym stałym pulsującym. 

Czułość to istotny parametr użytkowy, oznaczający zdolność wyłącznika różnicowoprądowego do reagowania na zmiany w pracy układu. Pod tym względem wyróżniamy wyłączniki wysokoczułe, średnio czułe oraz niskoczułe. 

Ponadto, wyłączniki różnicowoprądowe mogą odznaczać się odmiennym stopniem odporności na rozmaite czynniki szkodliwe, w tym także na temperaturę. Każda dostępna różnicówka powinna posiadać oznaczenia wskazujące, w jakiej maksymalnej temperaturze otoczenia można ją wykorzystywać. 

Miejsce i sposób wykorzystania wyłączników różnicowoprądowych 

Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest bardzo szerokie. Często są włączane do układów obsługujących budynki mieszkalne, przemysłowe i użyteczności publicznej. Są to elementy szczególnie często zabezpieczające prywatne mieszkania i domy, z uwagi na obecność pomieszczeń o wzmożonym zagrożeniu porażeniowym (kuchnia i łazienka). Również, gdy w danym lokalu znajdują się urządzenia o niskiej klasie ochrony przeciwpożarowej, warto włączyć wyłącznik różnicowoprądowy do skrzynki rozdzielczej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here